Skip to content

Month: декември 2015

Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел”. Вредноста на Договорот изнесува 718.900,00 ден без вклучен ДДВ. Проектот е кофинансиран од страна на општина Петровец

Резултати: Изработена Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски предел. Преку изработената студија се изврши истовремено дефинирање на новите граници на заштитеното подрачје, кое значително се
Прочитајте повеќе

Портфолио на услуги на Центарот за развој на Скопски плански регион

Консултански услуги за подготовка и имплементација на проекти  Информирање за достапни фондови и отворени повици  Подготовка на предлог проекти  Подготовка на предлог проекти  Реализација на проекти  Фасилитирање партнерства  Советувања при
Прочитајте повеќе

Работилница на Тема: “Можности за развивање на КЛАСТЕРИ во Скопскиот плански регион”

На 24 декември 2015 година Бизнис центарот при Скопски плански регион во соработка со економскиот оператот Гешталт Солушн од  Штип во просториите на Мала конференциска сала на Скопски саем, I кат ја
Прочитајте повеќе

Форум за личен развој

На ден 16.12.2015 година, на Скопскиот саем се одржа „Форум за личен развој“, во организација на Бизнис центарот на Скопскиот плански регион, Општина Аеродром и Асоцијацијата за истражување, комуникации и
Прочитајте повеќе

Forum for Personnel Management

FORUM FOR PERSONNEL MANAGEMENT Date: 11 -12 November 2015 (Wednesday and Thursday) Place: “Skopje Fair – Diplomatic Room” – Skopje Experts, representatives of banks and managers of human resources of
Прочитајте повеќе

Форум за личен развој

На ден 16.12.2015 година, на Скопскиот саем се одржа „Форум за личен развој“, во организација на Бизнис центарот на Скопскиот плански регион, Општина Аеродром и Асоцијацијата за истражување, комуникации и
Прочитајте повеќе

Forum for personal development

On 16/12/2015, at the Skopje Fair held “Forum for personal development”, organized by the Business Center in Skopje Planning Region, the Municipality of Aerodrom and the Association for Research, Communication
Прочитајте повеќе

XI седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На ден 30.11.2015 се одржа XI седница на Советот за развој на Скопски плански регион. Истата се одржа во Скопски саем, сала Дипломатик. На 11 –та седница беше усвоен Записникот
Прочитајте повеќе