Листа на информации од јавен карактер

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
contact@skopjeregion.gov.mk

ТЕЛЕФОН
+389 2 3244 033

ТЕЛЕФОН
+389 2 3244 036

АДРЕСА
ул. Димитрие Чуповски бр.13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000, Скопје

РАБОТНО ВРЕМЕ
08:30 AM – 16:30 PM

 • Закон за локална самоуправа
 • Закон за рамномерен регионален развој (сл.весник на РСМ бр.24/2021) и измената
 • Закон за територијална организација на локална самоуправа во Р.Македонија
 • Закон за рамномерен регионален развој (сл.весник на РМ бр. со сите измени)
 •  
 • Одлука за внатрешна организација
 • Правилник за систематизација
 • Правилник за заштитено внатрешно пријавување
 • Упатство за прием на пријави од укажувачи
 • Информации од јавен карактер (образец на Барање, Упатство, Правилник…)
 • Годишен антикорупциски план
 • Внатрешни акти и работни процедури на ЦРЦПР
 • Линк-документи