Uncategorized @mk

26/04/2015

Municipalities in Skopje

CIty of Skopje Municipality of Aerodrom Municipality of Arachinovo Municipality of Butel Municipality of Gazi Baba Municipality of Gjorche Petrov Municipality of Zelenikovo Municipality of Ilinde Municipality of Karposh Municipality of Petrovec Municipality of Saraj Municipality of Sopishte Municipality of Studenichani Municipality of Center Municipality of Chair Municipality of Chucher […]
26/01/2012
Адреса:

КОНТАКТ

      Ул. Беласица бр. 2, Скопски Саем кат 3 П.Ф. 1, 1130 Скопје contact@skopjeregion.gov.mk +389 2 3218-480, 3218-481 , Факс : 3218 480 Одговорно лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер Касам Демири kasam@skopjeregion.gov.mk      
23/03/2011

Линкови

1. Биро за Регионален развој 2. Министерство за животна средина
16/03/2011

Во изработка

Во изработка
15/03/2011

Скопски плански регион

I.               Профил на Скопскиот плански регион   Скопскиот плански регион го опфаќа басенот на Скопската котлина и зафаќа вкупна површина од 1812 км2 или 7% од територијата на Република Македонија. Овој регион опфаќа 17 општини од кои 10 се дел од градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа. Градот […]
11/11/2010

Почетна (2)

21/10/2010

Реконструкција на локален пат “Драчево-мотел Китка”

15 10 2010 е започнат проектот локален пат "Драчево-мотел Китка"
12/10/2010

Одржана IX Седница на Совето за развој на Скопскиот плански регион

На 23.09.2010 година со почеток во 11.00 часот сеодржа IX (деветата) седница на Скопскиот плански регион.
11/02/2010

За регионот

МОТО: Скопскиот регион –лидер во регионалниот развој на патот до Европското Семејство! ВИЗИЈА Скопскиот регион во 2014 година е Европски развиен регион со максимално искористување на ЕУ предпристапната помош. Како таков успешно ги реализира своите стратешки определби за економски атрактивен и престижен регион со стапка на вработеност на Европско ниво. […]