Skip to content

Month: февруари 2013

XX Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На денешната 20-та Седница на Советот за развој на Скопски плански регион (20.02.2013), точки на дневен ред беа: Промоција на проектот: Мапирање на културното и природното наследство во Скопскиот плански
Прочитајте повеќе

Работилница за Стратешко планирање на Центарот за развој на Скопски плански регион

На ден 22,23.05.2013 год (среда и четврток ) во хотел Континетал се одржа работилница за Стратешко планирање на Центарот за развој на Скопски плански регион, организирана од страна на ГИЗ
Прочитајте повеќе

Управување со отпад и меѓуопштинска соработка

На ден 27.05.2013год (понеделник) во просториите на Скопски саем , Дипломатик сала се одржа средба за размена на искуства од областа на организација и управување со отпад и меѓуопштинската соработка
Прочитајте повеќе

Workshop for Strategic Planning of the Center for Development of Skopje Planning Region

On 22.23.05.2013 (Wednesday and Thursday) a workshop for Strategic Planning of the Center for Development of the Skopje Planning Region was held at Hotel Continental, organized by GIZ RED and
Прочитајте повеќе

Waste management and inter-municipal cooperation

On May 27, 2013 (Monday) in the premises of the Skopje Fair, Diplomatic Hall was held a meeting for exchange of experiences in the area of ​​waste management and management
Прочитајте повеќе

XX Session of the Council for development of Skopje region

The items on the Agenda of 20th Session of the Council for development of Skopje region were: Promotion of the project: Mapping cultural and natural heritage in Skopje Region; Adoption
Прочитајте повеќе