Skip to content

Month: декември 2018

Одржана X (десетта) Седница на Совет за развој на Скопски плански регион

На ден 26.12.2018 година во просториите на Општина Гази Баба се одржа десеттата Седница на Советот за развој на Скопски пласки регион. На Седницата претседаваше Претседателот на Советот, Градоначалникот на
Прочитајте повеќе

X (tenth) meeting of the Council for development of the Skopje planning region

On the day of 26.12.2018 the tenth meeting of the Council for development of the Skopje region was held in the premises of the Municipality of Gazi Baba. The session
Прочитајте повеќе

Одржана IX (деветтата) седница на Советот за развој на Скопски плански регион

На ден 30.11.2018 г. се одржа IX (деветата)седница на Советот за развој на Скопски плански регион. Покрај градоначалниците од Скопскиот регион, на седницата присутвуваа и претставници од Бирото за раегионален
Прочитајте повеќе

The IX (ninth) meeting of the Council for development of the Skopje planning region was held

On November 30, 2018 IX (ninth) meeting of the Council for development of the Skopje planning region was held. Besides the Mayors from the Skopje planning region, representatives of the
Прочитајте повеќе