Skip to content

Month: март 2019

Одржана единаесетта Седница на Советот за развој на Скопски плански регион

На 15.03.2019 во просториите на Стопанската Комора на Македонија се одржа единаесеттата Седница на Советот за развој на Скопски плански регион. На средбата покрај градоначалниците од Советот за развој на
Прочитајте повеќе

Eleventh Session of the Council for Development of the Skopje Planning Region was held

On the 15.03.2019 in the premises of the Economic Chamber of Macedonia was held the eleventh session of the Council for development of the Skopje planning region. At the meeting,
Прочитајте повеќе

E mbajtur Seanca e njëmbëdhjetë e Këshillit për zhvillim të regjionit për planifikim të Shkupit

Më datë 15.03.2019 në hapësirat e Dhomës së tregtisë së Maqedonisë  u mbajt Seanca e njëmbëdhjetë e Këshillit për zhvillim të regjionit për planifikim të Shkupit. Në takim përveç kryetarëve
Прочитајте повеќе