Skip to content

Month: ноември 2011

Имплементација на проекти на билатерално ниво:

1.  Изработка на Стратегија за развој на туризмот во Скопски плански регион“. Проектот се имплементира во партнерство со Регионална Развојна Агенција Козјанско од Р. Словенија. Проектот е финансиран од Владата
Прочитајте повеќе

Одржан прв работен состанок

На 16.11.2011 во просториите на Центарот за развој на Скопскиот плански регион се одржа  прв работен состанок помеѓу Центарот и Развојната Агенција Козјанска во врска со проектот „Стратегија за развој
Прочитајте повеќе

First working meeting

On 16.11.2011 a first working meeting was held, at the Centre for Development of Skopje region premises, between the Centre and the Development Agency Kozjanska regarding the project “Strategy for
Прочитајте повеќе

XIV Седница на Советот за развој на Скопски плански регион

XIV Седница на Советот за развој на Скопски плански регион се одржа во среда, 09 Ноеври 2011год. во 12:00 часот во просториите на  Скопски саем .Со седницата раководеше Претседателот на
Прочитајте повеќе

XIV Session of the Council for Regional Development of the Skopje

XIV Session of the Council for development of the Skopje region was held on 09.11.11 at 12:oo am at the Skopje fair.The session was chaired by the President of the Council
Прочитајте повеќе