Skip to content

Month: април 2009

Свечена промоција

На 30.04.2009 година (четврток), во 11:00 часот, Хотел Тивериопол – Струмица ќе се одржи свечената промоција на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Овој Центар е резултат на сите
Прочитајте повеќе

Најава за свечената промоција

На 30.04.2009 година (четврток) во 11:00 часот, Хотел Тивериопол – Струмица ќе се одржи свечената промоција на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Овој Центар е резултат на сите
Прочитајте повеќе

Свечена промоција (2)

На 30.04.2009 година (четврток), во 11:00 часот, Хотел Тивериопол – Струмица ќе се одржи свечената промоција на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Овој Центар е резултат на сите
Прочитајте повеќе

IPA

Инструмент за претпристапна помош – ИПА (2007-2013)  Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност
Прочитајте повеќе

IPA Стратегиска кохерентна рамка

Стратегиска кохерентна рамка  Стратегиската кохерентна рамка е стратегиски документ за национални инфраструктурани приоритети кој ги опфаќа компонентите на човечки ресурси и регионален развој; обезбедува концентрација на помошта околу ограничен број
Прочитајте повеќе

IPA Компонента5

Компонента 5 – Рурален развој  Целите на компонентата за рурален развој се: подобрување на пазарната ефикасност и примена на стандардите на Унијата; да поддржи подготвителни активности за примена на агроеколошките
Прочитајте повеќе

IPA Компонента4

Компонента 4 – Развој на човечки ресурси Компонентата за развој на човечки ресурси има за цел да ги поддржува земјите кандидатки во развојот на политики, како и во подготовката за
Прочитајте повеќе

IPA Компонента3

Компонента 3 – Регионален развој  Со компонентата за регионален развој се поддржуваат земјите за развој на политики, како и за подготовка за спроведување и управување со кохезивната политика на Заедницата,
Прочитајте повеќе

IPA Компонента2

Компoнента 2 – Прекугранична соработка  Основна цел на компонентата за прекугранична соработка е да ја негува стабилноста, безбедноста и просперитетот што е заеднички интерес на засегнатите земји и да го
Прочитајте повеќе

IPA Компонента1

Компонента 1 – Транзициска помош и институционална надградба Помошта од Европската унија преку оваа компонента е всушност помош за градење на капацитетите на институциите и поддршка за исполнување на критериумите
Прочитајте повеќе