Skip to content

Одредени приоритетните области и подобласти на Скопскиот плански регион

ДАТУМ

ноември 10, 2020

Категории

Во рамките на програмата „Регионални форуми во заедницата“ беше спроведено електронско истражување врз чија основа се одредени приоритетните области и подобласти на Скопскиот плански регион. Граѓаните ги идентификуваа и најприоритетните проблеми и предизвици со кои се соочуваат и за кои ќе бидат изготвени концепт решенија и предлог проекти за чија реализација ќе се бара поддршка од Програмата за рамномерен регионален развој на Бирото за регионален развој (БРР) и Министерството за локална самоуправа (МЛС).
Во електронската анкета учествуваа 86 граѓани од различни општини, институции и организации, кои како приоритетни области и подобласти ги одбраа:

  • Прворангирана област „Подобрен квалитет на животната средина во Скопскиот регион“

Подобласти:

  1. Климатски промени и заштита на воздухот (Намалување на загадувањето на воздухот;Одржливо користење на енергија; Гасоводна дистрибутивна мрежа)-прворангирана подобласт
  2. Комунална инфраструктура (Развој на системите за водоснабдување; Подобрување на системите за одведување и прочистување на отпадните води и развој на системи за одведување на атмосферските води; Регионално управувањето со отпад)-второрангирана подобласт
  • Второрангирана област „Развиен човечки капитал кој одговара на потребите на пазарот на труд и подобрена здравствена и социјална заштита“

Подобласти:

  1. Зголемување и подобрување на здравствената и социјалната заштита(Подобрување на условите за престој во образовните институции за лица со посебни потреби; Поддршка за отворање градинки и домови за стари лица; Подобрување на условите за движење на лицата со посебни потреби)- прворангирана подобласт
  2. Зголемување на капацитетите во образовниот сектор (Подобрување на комуникацијата помеѓу образовните институции и приватниот сектор; Поддршка и стимулирање на талентирани деца)- второрангирана подобласт. 

Регионалниот форуми во заедницата го реализира Центарот за развој на Скопскиот плански регион (ЦРСПР), со поддршка на МЛС и Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).
Прилог: Извeштај од електронско гласање

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy