Skip to content

Одредени приоритетните области и подобласти на Скопскиот плански регион

ДАТУМ

ноември 10, 2020

Категории

Во рамките на програмата „Регионални форуми во заедницата“ беше спроведено електронско истражување врз чија основа се одредени приоритетните области и подобласти на Скопскиот плански регион. Граѓаните ги идентификуваа и најприоритетните проблеми и предизвици со кои се соочуваат и за кои ќе бидат изготвени концепт решенија и предлог проекти за чија реализација ќе се бара поддршка од Програмата за рамномерен регионален развој на Бирото за регионален развој (БРР) и Министерството за локална самоуправа (МЛС).
Во електронската анкета учествуваа 86 граѓани од различни општини, институции и организации, кои како приоритетни области и подобласти ги одбраа:

  • Прворангирана област „Подобрен квалитет на животната средина во Скопскиот регион“

Подобласти:

  1. Климатски промени и заштита на воздухот (Намалување на загадувањето на воздухот;Одржливо користење на енергија; Гасоводна дистрибутивна мрежа)-прворангирана подобласт
  2. Комунална инфраструктура (Развој на системите за водоснабдување; Подобрување на системите за одведување и прочистување на отпадните води и развој на системи за одведување на атмосферските води; Регионално управувањето со отпад)-второрангирана подобласт
  • Второрангирана област „Развиен човечки капитал кој одговара на потребите на пазарот на труд и подобрена здравствена и социјална заштита“

Подобласти:

  1. Зголемување и подобрување на здравствената и социјалната заштита(Подобрување на условите за престој во образовните институции за лица со посебни потреби; Поддршка за отворање градинки и домови за стари лица; Подобрување на условите за движење на лицата со посебни потреби)- прворангирана подобласт
  2. Зголемување на капацитетите во образовниот сектор (Подобрување на комуникацијата помеѓу образовните институции и приватниот сектор; Поддршка и стимулирање на талентирани деца)- второрангирана подобласт. 

Регионалниот форуми во заедницата го реализира Центарот за развој на Скопскиот плански регион (ЦРСПР), со поддршка на МЛС и Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).
Прилог: Извeштај од електронско гласање

Споделeте:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

I accept the Privacy Policy