Завршен проектот ,,Изградба на пешачка патека во с. Петровец, траса по пат Р1102

Презентација на резултати од вториот циклус на регионални форуми во заедницата - социјална инклузија

Одржана XXI (двaесет и прватта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион

Вовед во работа за проектот „Изградба на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино, Општина Петровец – Општина Зелениково“

Одржана ХХ (дваесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион.

Уште еден успешно завршен проект на Центарот за развој на Скопски плански регион

Завршена реализација на проектот,,Изградба на потпорни ѕидови и плоча од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Синѓелиќ, Општина Гази Баба -I фаза”

Вовед во работа

Одржана XIX (деветнаесетта) седница на Советот за развој на Скопски плански регион

Одржана прва работилница за изработка на програмата за развој на Скопски плански регион 2020-2024

Одржана работилница за поврзување на заедницата за зајакната социјална инклузивност во регионалниот развој

Одржана воведна консултативна средба за изработка на Програма за развој на Скопскиот плански регион (2020 – 2024)

Одржана XVIII (осумнаесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион

Реконструкција на регионален пат од с.Орман (Општина Ѓ.Петров) до Општина Чучер Сандево

Потпишан Договор за финансиска поддршка со Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој