Галерија

« назад до галерија

Реконструкција на регионален пат од с.Орман (општина Ѓ.Петров) до општина Чучер Сандево