Skip to content

Month: декември 2011

Форум за пристапот LEADER

На ден 16.12.2011 во просториите на Хотел Континентал  се одржа информативен ,,Форум за пристапот LEADER”, организирана од страна на Мрежата за рурален развој(МРР на РМ) во партнерство со Македонскиот центар
Прочитајте повеќе

Forum for LEADER approach

На ден 16.12.2011 во просториите на Хотел Континентал  се одржа информативен ,,Форум за пристапот LEADER”, организирана од страна на Мрежата за рурален развој(МРР на РМ) во партнерство со Македонскиот центар
Прочитајте повеќе

Обука Стратешко планирање на локално ниво

На ден 09.12.2011 во просториите на Скопски саем се одржа обука за Стратешко планирање на локално ниво, организирана од страна на Министерството за локална самоуправа и Центарот за развоја на
Прочитајте повеќе