Skip to content

Category: Тековни проекти

Тампонирање на пристапен пат до обработливи површини помеѓу с.Орман и с.Никиштани, општина Ѓорче Петров, со должина од 2000м – јавна набавка во тек

Име на проект: Тампонирање на пристапен пат до обработливи површини помеѓу с.Орман и с.Никиштани, општина Ѓорче Петров, со должина од 2000м – јавна набавка во тек Партнери: Oпштина Ѓорче Петров
Прочитајте повеќе

‘’Изградба на Дом на културата”- Општина Сопиште

Име на проектот: ‘’Изградба на Дом на културата”- Општина Сопиште Партнери: Oпштина Сопиште Финансирани од: Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој Буџет на проектот во денари: 7.693.696,00
Прочитајте повеќе

ЕРАЗМУС КА102 за мобилност во страучното образование и обука “ФЕСИЛ” проект

Име на проектот: “ЕРАЗМУС КА102 за мобилност во страучното образование и обука “ФЕСИЛ” проект ” Партнери: АСУЦ Боро Петрушевски, СУГС Браќа Миладиновци, СГГУГС Здравко Цветковски од Скопје Финансирани од: Националната
Прочитајте повеќе