Skip to content

Category: Реализирани проекти

Инклузивно детско игралиште

Име на проектот: “Инклузивно детско игралиште” Партнери: Општина Карпош, Општина Ѓорче Петров и Општина Сарај Финансирани од: Швајцарска Агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа на РС
Прочитајте повеќе

“Иновативно мултифункционално игралиште – “Спорт за сите, здравје за сите”

Име на проект: “Иновативно мултифункционално игралиште – “Спорт за сите, здравје за сите” Партнери: Центар за развој на Скопски плански регион и Општина Сарај Финансирани од: Швајцарска Агенција за развој
Прочитајте повеќе

Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3, ул.2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с.Горно Оризари (физибилити студија, инфраструктурен проект и основен проект со ревизија на истите)

Име на проектот: “Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3, ул.2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с.Горно Оризари (физибилити студија, инфраструктурен проект и
Прочитајте повеќе

Реконструкција на регионаленпат Хиподром-Илинден

Име на проектот: “Реконструкција на регионаленпат Хиподром-Илинден” Партнери: Општина Гази Баба, Општина Илинден и Општина Арачиново Финансирани од: МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Гази Баба и Општина Илинден Буџет на
Прочитајте повеќе

Реконструкција на коловоз на улицатга ,,Рилски Конгрес”, локалитет Тасино Чешмиче

Име на проектот: “Реконструкција на коловоз на улицатга ,,Рилски Конгрес”, локалитет Тасино Чешмиче” Партнери: Општина Центар, Општина Кисела Вода и Град Скопје Финансирани од: МЛС/БРР и кофинансиран од Општина Центар
Прочитајте повеќе

Изведба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Синѓелич, Општина Гази Баба

Име на проектот: “Изведба на потпорни ѕидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Синѓелич, Општина Гази Баба” Партнери: Општина Гази
Прочитајте повеќе

Подготовка на техничка документација (основен проект со рвизија) за водоснабдување – Општина Арачиново

Име на проектот: “Подготовка на техничка документација (основен проект со рвизија) за водоснабдување – Општина Арачиново” Партнери: Општина Гази Баба, Општина Илинден и Општина Арачиново Финансирани од: МЛС/БРР и кофинансиран
Прочитајте повеќе

Реконструкција на пристапен пат до месност викано Аџево – Општина Кисела Вода

Име на проектот: Реконструкција на пристапен пат до месност викано Аџево – Општина Кисела Вода Партнери: Општина Кисела Вода, Општина Сопиште, Општина Студеничани Финансирани од: Биро за регионален развој Буџет
Прочитајте повеќе

Транспортно средство – камион за миење на улиците во Општина Студеничани

Име на проектот: Транспортно средство – камион за миење на улиците во Општина Студеничани Финансирани од: Биро за регионален развој Буџет на проектот во денари: 4.366.500,00 мкд. Реализација (ДА/НЕ): ДА
Прочитајте повеќе

Изградба на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино, Општина Петровец – Општина Зелениково

Име на проектот: Изградба на пешачка патека од пругата на с.Орешани и с.Таор до граница со с.Ржаничино, Општина Петровец – Општина Зелениково Партнери: Општина Зелениково, Општина Петровец, Општина Студеничани Финансирани
Прочитајте повеќе