Реализирани проекти

23/02/2012

„Студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион”

Во периодот октомври, 2011 година-јануари, 2012 година. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој. Проектот се реализира на ниво на Скопски плански регион, а партнер на проектот е Град Скопје. Проектните активности опфаќаат: Изработка на Студија за мапирање на културно-историското наследство, која опфаќа: […]
18/01/2012

Имплементација на проекти

„Изработка на студија за мапирање и промоција на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион”. „Изработка на Студија за мапирање на инвестициските потенцијали во Скопскиот плански регион“. „Изработка на техничка документација за  изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечки азбестен цевковод од Цементарница Усје до Драчево”.  „Изработка на […]
17/11/2011

Одржан прв работен состанок

На 16.11.2011 во просториите на Центарот за развој на Скопскиот плански регион се одржа  прв работен состанок помеѓу Центарот и Развојната Агенција Козјанска во врска со проектот „Стратегија за развој на туризмот во реонот на Скопскиот плански регион“. Проектот е дел од билатералната соработка со Република Словенија.
20/06/2011

Имплементација на проект „Пополнување на јазот на администрацијата и лидерите во јавните организации за максимизирање на бенефициите од ИКТ решенијата“ во Скопски плански регион

Целта на проектот е подобрување на работењето на јавната администрација, преку едукација на кадрите за употреба на ИКТ решенија, со цел побрза и поквалитетна услуга. Преку ИКТ обуката, раководителите и вработените во државната служба ќе бидат постручни, поконкурентни и опремени со вештини кои се потребни за придонесување кон зголемување на […]