2021

 1. Plani i prokurimit publik për vitin 2021

2020

 1. Automjet-kamion për larjen e rrugëve në komunën e Studeniçanit
 2. Rindërtimi i një rruge hyrëse në lokalitetin e quajtur Adzevo
 3. Shërbime të kontabilitetit dhe kontabilitetit
 4. Shërbime taksi në vendNdërtimi i një shtegu këmbësorësh në fshatin Petrovec, rruga R-1102
 5. Ndërtimi i një shtegu këmbësorësh nga hekurudha e fshatit Oreshani dhe fshati Taor deri në kufirin e fshatit Rzanicino, Komuna e Petrovec
 6. Automjet-kamion për larjen e rrugëve në komunën e Studeniçanit
 7. Mbikëqyrja e projektit
  Rindërtimi i një rruge rajonale nga fshati Orman (komuna e Gjorce Petrov) në komunën e Cucer Sandevo
 8. Ndërtimi i një shtegu këmbësorësh në fshatin Petrovec, rruga R-1102 – Anuluar
 9. Ndërtimi i një shtegu këmbësorësh nga hekurudha në fshatin Oreshani dhe fshati Taor deri në kufirin e fshatit Rzanicino, Komuna e Petrovec – Në vazhdim
 10. Automjet-kamion për larjen e rrugëve në komunën e Studeniçanit
 11. Rindërtimi i rrugës rajonale Hipodrom-Ilinden
 12. Rikonstruksioni i rrugës në rrugën Rilski Kongres, Vendndodhja Tasino Cesmiche, Komuna e Qendrës
 13. Përgatitja e dokumentacionit teknik (projekti bazë me auditim) për furnizimin me ujë
 14. Përgatitja e dokumentacionit teknik për rindërtimin dhe zgjerimin e rrugës, rrugës 2 dhe një pjese të rrugës nga vendbanimi Suto Orizari deri në fshatin Gorno Orizari
 15. Përgatitja e dokumentacionit teknik me auditim për Komunat e Çairit dhe Sarajit
 16. Ndërtimi i mureve mbajtës dhe pllakave në gjatësi prej 100 metrash përmes rregullimit të pjesshëm dhe mbulimit të kanalit në fshatin Singiliќ, komuna e Gazi Babës
 17. Shërbime taksi në vend
  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/069ba852-0e19-4920-b771-362fc6c56cf8/13
 18. Shërbime taksi në vend
  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/985dc746-e116-455c-8013-da5fc095aa8b/13
 19. Zona inovative eko për ajër më të pastër Faza I – “Prokurimi i stolave ​​inteligjente dhe instalimi i tyre”
  https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee985c94-71ff-4add-a113-9139322c2264/14