Skip to content

Успешно имплементирање на проектот “Воспоставување на систем за управување со отпад од пакување,батерии и електронски отпад”

ДАТУМ

ноември 28, 2018

Категории

Центарот за развој на Скопски плански регион успешно го имплементира проектот “Воспоставување на систем за управување со отпад од пакување,батерии и електронски отпад” на Скопскиот плански регион,во соработка со Гоу Грин,а које е финасиран од Министерство за животна средина и просторно планирање. Целта на проектот придонесе за развивање на јавната свест за негативните последици и влијанија врз животната средина поради неправилно постапување (слектирање) со отпадот во трите општини.
Проектот се имплементираше во три општини, и тоа, општина Арачиново, Општина Студеничани и Општина Зелениково а со цел :

  • Развивање на јавната свест за негативните последици и влијанија врз животната средина поради неправилно постапување (слектирање) со отпадот
  • Воспоставување на систем за управување со отпад
  • Воспостаување на институционална соработка во насока на колективно постапување со отпадот

Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во многу европски земји, па и во Република Македонија. Земајќи го во предвид фактот дека количините на отпад постојано се зголемуваат, неопходноста од едукација на населението, а посебно едукација од најмала возраст, за негово селектирање и рециклирање, како и востпоставување на системи за управувањее со отпадот, е од витална важност за заштита на животната средина, намалувањето на загадувањето како и заштита на здравјето на граѓаните.
Најголем дел од отпадот во Република Македонија се депонира на легалните но и на илегалните-таканаречени диви депонии. Правилното управување и рециклирањето на отпадот помага во намалување на количините на отпад во легалните депонии и потполно искоренување на дивите депонии во Скопскиот регион, што последователно би донело до намалување на загадувањето на почвата и воздухот во градот.
Правилнот управување со отпадот допринесува до зачувување на природните ресурси, заштедува енергија и ги намалува емисиите на стакленичките гасови кои придонесуваат за глобални климатски промени со што ќе овозможиме зачувување на здрава и зелена околина за идните генерации.
Отпадот претставува голем проблем за многу локални самоуправи. Со правилна стратегија и имплементација, какао и со постојана обука и подигање на свеста на граѓаните за значењето на рециклирањето и управувањето со отпад може овозможат понатамошен раст и развој на локалната заедница и ќе допринесе за подобри услови на живот на населението во тие општини.
Во таа насока, организирање на едукативна кампања за правилна селекција на електронскиот отпад и постапување со истиот како и воспоставување на систем за управување на батериите во корпа за рециклирање, на територијата на трите општини , се превзема правилен чекор во унапредување на едукацијата на децата и подигање на свеста на населението во заштитата на животната средина.
Позитивните резултати од овој проект, претставуваат потик едукацијата на децата за значењето за правилна селекиција и рециклирање да се имплементира и во сите останати општини во скопскиот плански регион.
[foogallery id=”3504″]
На училиштата кои учествуваа во овој проект им честитаме за постигнатите резултати и се надевам дека наученото ќе го пренаесат и на останатите ученици и наставници во нивните училишта.

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy