Skip to content

Оглас за избор на Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион – 1 извршител за период од 4 години

ДАТУМ

ноември 14, 2018

Категории

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст ''Сл. Весник на РМ'' бр.145/2014, бр.74/2015), член 25 став 1 и 2 од Закон за рамномерен регионален развој  (Сл. Весник на РМ бр. 63/07,215/15),а согласно Oдлуката бр.02-104/4од 05.11.2018 год Советот за развој на Скопски плански регион објавува:

ОГЛАС

За избор на Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион – 1 извршител за период од 4 години

Покрај општите услови за вработување предвидени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

 • VII / 1 степен или со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС – Факултет од областа на општествени или природни науки
 • Минимум 5 (пет) години работно искуство во областа на локална самоуправа, државната администрација или работа на меѓународни проекти
 • Минимум 3 (три) година работно искуство на раководната позиција и докажани организациски и менаџерски спосбности
 • Познавања на политиката за рамномерен регионалниот развој и системот на локалната самоуправа
 • Познавање на позитивните законски прописи, подзаконските акти и Владините регулативи релевантни за планирање, имплементација и евалуација на Програми за поддршка на регионален развој.
 • Искуство во подготовка, раководење и имплементација на проекти
 • Способност за тимска работа
 • Посветеност на работа и подготвеност за работа под притисок
 • Активно познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point и Outlook)

Потребни документи за аплицирање:

 • Доказ за завршен соодветен вид на високо образование
 • Биографија (CV)
 • Мотивациско писмо
 • Копии од документите кои го потврдуваат стекнатото работно искуство

Огласот е отворен 7 (седум) работни дена од денот на објавувањето.

Работодавачот ќе изврши избор во рок од 15 работни дена по истекот на рокот за пријавување.
Работни часови неделно: 40; Работно време од 08:30 до 16:30; Работни денови: од понеделник до петок
Контакт лице: Ванчо Ќулумоски; Контакт тел: 02/3244- 033

Пријавите за вработување со потребните документи да се достават до: Центар за развој на Скопски плански регион – Скопје, ул.Димитрије Чуповски бр.13, Стопанска комора 1 кат – Скопје.

Ненавремено доставените и некомплетни документи нема да се разгледуваат.

Совет за развој на Скопски плански регион

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy