Галерија

« назад до галерија

Започнаа градежни активности за рекoнструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ‘’Теферич’’ - Фаза 3