Галерија

« назад до галерија

Рекoнструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ‘’Теферич’’ - Фаза 2