11/02/2010

Отворена канцеларијата на скопскиот плански регион

Во организација на Советот за развој на скопскиот плански регион и УСАИД Проектот за Локален – економски развој МЛГА, Градоначалникот на Општина Гази Баба Тони Трајковски, како претседател на Скопскиот плански регион, ја отвори канцеларијата на Центарот за развој на скопскиот плански регион. Канцеларијата ќе претставува логистичка точка, преку која […]
18/04/2009

Календар на активности и настани

Стратешки правци за развој на Скопски Плански Регион Приоритетна листа на стратешки области за Скопскиот регион дефинирана на работилницата на градноначалници од Советот на Скопскиот плански регион, одржана на 23 и 24 јули 2009година во Маврово , хотел Радика. Инфраструктура-транспортна, комунална, енергетска Заштита на животна средина Искористување на сретствата од […]