04/05/2015

Четврт советодавен настан на Бизнис Центарот на Скопски Плански Регион

На 8 Мај 2015 со почеток во 11.00 ч во х. Континентал – Скопје, Бизнис Центарот на Скопски Плански Регион го организира Четвртиот советодавен настан на тема  Бизнис Стратегија (избор на пазар, избор на профитабилен производ, реорганизација и реструктурирање како алатка за зголемување на профитот). Овој советодавен настан е наменет за слушатели […]
22/04/2015

Трет информативен настан на Бизнис центарот во Центарот за развој на Скопски плански регион

На ден 21 март 2015 во Скопје беше одржан третиот информативен и советодавен настан за МСП, во организација на Бизнис Центарот ан Скопски Регион и Сојуз на Стопански Комори на Македонија на тема Енергетска Ефикасност во градежништвото – Зелени градби. На настанот присуствуваа повеќе од 50 фирми, претставници од агенции и министерства […]
01/04/2015

Делегација од Република Косово во посета на Скопски плански регион

Делегација составена од околу 10 претставници од Министерство за локална самоуправа и администрација на Р. Косово го посетија Центарот за развој на Скопски плански регион на 01.04.2015 година. На работната средба учество земаа претставници на Министерството за локална самоуправа и администрација на Р. Косово, како и вработените нa Центарот за […]
28/03/2015

Активни мерки за вработување, Прв повик на Фонд за Иновации

Скопје, Март 27, 2015– Во рамките на проектот Формирање на Регионален Бизнис Центар за подршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија  во Скопскиот регион (РБЦ-СПР) кој е технички и финансиски помогнат од страна на Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обидинети нации (UNDP), на 25 […]
19/03/2015

VIII Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На ден 28.01.2015год  во 11:00 часот  Советот за развој на Скопски плански регион ја одржа својата VIII седница. Главен фокус на седницата беше рагледување на предложената листа на проекти од регионален карактер за аплицирање на повикот: Шема за финансиска поддршка на трети лица (SFS) финансирано од ГИЗ РЕД и ЕУ […]
10/10/2014

Презентација и јавна расправа за Студијата за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски предел

Центарот за развој на Скопски плански регион го реализира проектот: „Изработка на Студијата за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски предел’’, кој е финансиран од страна на Владата на Р.М. согласно Програмата за регионален развој за 2014 година.Согласно проектните активности, за истата студија ќе има јавна расправа […]
30/09/2014

Градоначалниците од Скопскиот плански регион со поддршка на Националната стратегија за превенција на детското престапништво и дефинирање на приоритетните области за развој на Скопскиот регион

На ден 30 Септември, 2014 со почеток во 11,00 ч., Советот за развој на Скопски плански регион ја одржува својата VI-та редовна седница. Покрај Градоначалниците од Скопскиот плански регион, свое учество земаат и претставници на Државниот совет за превенција на детско престапништво, кој е самостоен и независен орган при Собранието […]
01/09/2014

Започна процесот за подготовка на Програмите за развој на планските региони 2015-2019 година

Министерството за локална самоуправа со подршка на ГИЗ РЕД Програмата за Р. Македонија започна со процесот на подготовка на Програмите за развој на планските региони 2015-2019 година. Првата работилница за ревизија  и подготовка на Програмите на планските региони се одржа на 19 август 2014 година , во Скопје на која […]
28/03/2014

Средба за отпочнувње на реализација на Проектот Еко Лепенец

На ден 28.03.2014 год. во просториите на Скопски плански регион се одржа средба на кој присуствуваа претседателот на Скопскиот плански регион Сокол Митровски, раководителот на  СПР Анета Л. Раввлинсон и делегација од општините Хани и Елезит преставувана од градоначалникот Руфки Сума, општина Качаник. Целта на средбата беше утврдување на значајноста […]