28/12/2016

XVII Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На ден 28.12.2016 во просториите на хотел Континентал се одржа седумнаесеттата Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион. Седницата ја отвори и со неа раководеше Претседателот на Советот за развој на Скопскиот плански регион, Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Г-дин Сокол Митровски. На седницата присуствуваа градоначалници од општините […]
08/12/2016

Реконструиран пристапен пат Драчево – Мотел Китка во должина од 530м

Центарот за развој на Скопски плански регионзаедно со општината Студеничани, продолжи со реконструиција на пристапен пат Долно и Горно Количани кој претставува  трета фаза од проектот во должина од 530м. Средствата потребни за реализзација  на овој проект во висина од 2.849.650, 00 денари се обезбедени од МЛС/ Биро за регионален […]
09/11/2016

XVI Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На ден 09.11.2016 во просториите на Скопскиот саем се одржа шеснаесеттата Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион. На Седницата претседаваше Претседателот на Советот за развој на Скопскиот плански регион, Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски. На средбата присуствуваа градоначалници од општините во Скопскиот плански регион , […]
01/11/2016

Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот плански регион

На ден 31.10.2016 година се одржа трет работен состанок на тема:Состојбата на каналските мрежи во Скопскиот плански регион. На состанокот присуствуваа претставници од општините, градот Скопје и релевантните министерства и институции надлежни за каналските мрежи во Скопскиот регион. На овој состанок од старана на претставникот од АД Водостопанство ‘’Скопско Поле’’  […]
16/10/2016

Презентација на вториот проект за подобрување на општинските услови од Светска Банка

Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со Светска банка и Министерство за финасии на 14.10.2016 година одржаа информативен настан за вториот проект за подобрување на општинските услови. На настанот присуствуваа дел од градоначалниците како и претставници од седумнаесетте општини во рамките на Скопскиот плански регион.  Презентацијата за […]
13/10/2016

Работилница за разгледување на Акциониот план за развој за 2016 година и дополнување на истиот со нови предлог проекти за 2017 година

На ден 13.10.2016 година Центарот за развој на Скопскиот плански регион во соработка со ГИЗ ЛЕИВ (Германско друштво за меѓународна соработка), одржа работилница за разгледување на Акциониот план за развој за 2016 година и дополнување на истиот со нови предлог проекти за 2017 година. На средбата беа поканети претставници од […]
10/10/2016

Градежни активности – рекреативен центар Теферич

Течат градежните активности за реконструкција и проширување на дел од пристапниот пат кој води кон рекреативниот центар Теферич. Градоначалникот на општина Кисела Вода и Раководителот на Центарот за развој на Скопскиот плански регион денес на терен извршија увид во реализација на овој проект кој e од големо значење и за […]
10/10/2016

Ревидирање на Акционен план за реализација на Програмата за развој на Скопски плански регион за 2016 година

Во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион финансиски поддржан од GIZ LEIWW+(Германско друштво за меѓународна соработка), на ден 13.10.2016 година на Скопски саем со почеток во 11ч., ќе се одржи работилница на тема:Ревидирање на Акционен план за реализација на Програмата за развој на Скопски плански регион за […]
10/10/2016

Презентација на “ Вториот проект за подобрување на општинските услуги”

Во врска со објавениот Јавен повик на Министерството за финансии, ЈАВЕН ПОВИК БР. МСИП2 01/2016 за доставување на барања за користење на средства од МСИП 2 предвидени во компонентата А – Општински инвестиции, Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со Светска банка и Министерство за финасии, а […]