Актуелно

28/04/2009

Свечена промоција

На 30.04.2009 година (четврток), во 11:00 часот, Хотел Тивериопол – Струмица ќе се одржи свечената промоција на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Овој Центар е резултат на сите напори и активности за имплементација на Законот за рамномерен регионален развој во Република Македонија (донесен во мај 2007 година). На […]
28/04/2009

Најава за свечената промоција

На 30.04.2009 година (четврток) во 11:00 часот, Хотел Тивериопол – Струмица ќе се одржи свечената промоција на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Овој Центар е резултат на сите напори и активности за имплементација на Законот за рамномерен регионален развој во Република Македонија (донесен во мај 2007 година). На […]
18/04/2009

Календар на активности и настани

Стратешки правци за развој на Скопски Плански Регион Приоритетна листа на стратешки области за Скопскиот регион дефинирана на работилницата на градноначалници од Советот на Скопскиот плански регион, одржана на 23 и 24 јули 2009година во Маврово , хотел Радика. Инфраструктура-транспортна, комунална, енергетска Заштита на животна средина Искористување на сретствата од […]