Актуелно

18/04/2009

Календар на активности и настани

Стратешки правци за развој на Скопски Плански Регион Приоритетна листа на стратешки области за Скопскиот регион дефинирана на работилницата на градноначалници од Советот на Скопскиот плански регион, одржана на 23 и 24 јули 2009година во Маврово , хотел Радика. Инфраструктура-транспортна, комунална, енергетска Заштита на животна средина Искористување на сретствата од […]