26/06/2019

Јавни набавки

2020 година Изградба на пешачка патека во с.Петровец, траса по пат Р-1102 Изградба на пешачка патека од пругата на село Орешани и село Таор до граница на село Ржаничино, Општина Петровец Транспортно средство-камион за миење на улиците во општина Студеничани Надзор над проекти Реконструкција на регионален пат од с.Орман (oпштина […]