14/09/2011

Јавни набавки

Датум на објава Тендер 22.10.2018 0507-85/12 Изработка на студија и проектна документација за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора 26.09.2018 0507-90/12 Сметководствени и книговодствени услуги 17.09.2018 0507-87/11 Такси услуги во земјата 06.09.2018 0507-71/13 Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич” – фаза 3 […]