Skip to content

Month: ноември 2018

Успешно имплементирање на проектот “Воспоставување на систем за управување со отпад од пакување,батерии и електронски отпад”

Центарот за развој на Скопски плански регион успешно го имплементира проектот “Воспоставување на систем за управување со отпад од пакување,батерии и електронски отпад” на Скопскиот плански регион,во соработка со Гоу
Прочитајте повеќе

Successful implementation of the project "Establishment of a waste management system for packaging waste, batteries and electronic waste"

The Center for Development of the Skopje Planning Region successfully implemented the project “Establishment of a system for managing packaging waste, batteries and electronic waste” in the Skopje planning region,
Прочитајте повеќе

Оглас за избор на Раководител на Центарот за развој на Скопски плански регион – 1 извршител за период од 4 години

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст ''Сл. Весник на РМ'' бр.145/2014, бр.74/2015), член 25 став 1 и 2 од Закон за
Прочитајте повеќе

Информативен настан на тема: Вториот Јавен повик МСИП 02/2018

Во организација на Центарот за развој на Скопски плански регион и Министерството за финансии, денес (02.11.2018) во бизнис салата на Стопанска комора на Македоија, се одржа информативен насатан  на тема:
Прочитајте повеќе

Information session on the topic: Second Public Call MSIP 02/2018

In organization of the Center for Development of the Skopje Planning Region and the Ministry of Finance, today (02.11.2018) in the business hall of the Economic Chamber of Macedonia, an
Прочитајте повеќе