Skip to content

Month: март 2017

XVIII Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион

На ден 20.03.2017 се одржа осумнаесеттата Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион. На Седницата претседаваше Претседателот на Советот за развој на Скопскиот плански регион, Градоначалникот на Општина
Прочитајте повеќе

XVIII Session of the Council for Development of Skopje Region

On 20.03.2017 was held the eighteenth session of the Council for Development of Skopje Planning Region. The meeting was chaired by President of the Council for Development of the Skopje
Прочитајте повеќе

Реализација на Проектот „Изработка на неопходна документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион”

Како дел од ИПА програмата, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со планските региони во тек е спроведување на проектот ,,Изработка на неопходна документација за воспоставување на
Прочитајте повеќе

Регионална Стратегија за иновации

Изработката на регионалните стратегии за иновации има за цел стимулација на иновациите, претприемништвото и подобра искористеност на иновативниот потенцијал на регионите преку зајакнување на соработката помеѓу истражувачките центри и бизнис
Прочитајте повеќе

Информативен настан на тема “Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин- оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации”

Прочитајте повеќе

Информативен настан на тема “Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин- оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации”

На ден 06.03.2017 година во просториите на Скопскиот Саем се одржа информативен настан за четвртиот повик за инструментите од Фондот за иновации и технолошки развој и тоа: “Кофинансирани грантови за
Прочитајте повеќе

Information event "Co-financing grants for company start-ups, spin-of and co-financing grants and conditional loans for commercialization of innovations"

On 06.03.2017, at the Skopje Fair held an informative event for the fourth call for instruments from the Fund for innovation and technological development, including: “Co-financing grants for company start-ups,
Прочитајте повеќе

Покана за информативен настан

Бизнис центарот при Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, Ве поканува на информативен настан кој ќе се одржи на  06.03.2017
Прочитајте повеќе

Call for information event

Business Center at the Center for Development of the Skopje planning region in cooperation with the Fund for Innovation and Technological Development, invites you to an informative event that will
Прочитајте повеќе