Датум на објава Тендер
22.10.2018 0507-85/12 Изработка на студија и проектна документација за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора
26.09.2018 0507-90/12 Сметководствени и книговодствени услуги
17.09.2018 0507-87/11 Такси услуги во земјата
06.09.2018 0507-71/13 Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич” - фаза 3
30.08.2018 0507-74/15 Уредување, заштита и регулација на речното корито на р. Серава
02.10.2017 0507-59/18  Изведба на електрична инсталација во пештерата „Врело”- кањон“ Матка
13.09.2017 0507-63/11 Такси услуги во земјата
13.09.2017 0507-62/11 Сметководствено и книговодствени услуги
20.06.2017 0507-42/17 Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич” - фаза 2
27.03.2017 0507-21/11 Мобилни и комуникациски услуги
27.07.2016 0507-43/27 Реконструкција на пристапен пат Драчево – Мотел Китка – фаза 3
01.08.2016 0507-44/27 Реконструкцијана дел од пристапен пат до рекреативен центар ,,Теферич”
13.07.2016 0507-48/16 Услуги за авионски превоз на патници
03.10.2016 0507-85/1 Консултантски услуги од областа на јавни набавки со контролен надзор на спроведени постапки од отпочнување на постапка до склучување на договор и реализација на договори
08.08.2016 0507-57/21 Услуги за превод на документи и усмен (консекутивен и симултан) превод од англиски и албански јазик на македонски и обратно
17.08.2016 0507-63/17 Сметководствено и книговодствени услуги
22.08.2016 0507-62/15 Такси услуги во земјата
08-04-2015 0507-48/5/2015/ Услуги за превод на документи и усмен (консекутивен и симултан) превод од англиски и албански на македонски и обратно
08-04- 2015 0507-47/5/2015/ Услуги за сервисирање и одржување на компјутерска опрема во просториите на договорниот орган
08-04-2015 0507-46/5/2015/ Изработка на интерактивен веб портал за инвестирање во Скопски плански регион
//-//-//// Изработка на Регионален водич за инвестирање
//-//-//// Изработка на Физибилити студија за заобиколен пат од стариот пат Скопје-Тетово до рекреативниот центар Матка
//-//-//// Изработка на физибилити студија за утврдување на потенцијалите и можностите за користење на обновливи извори на енергија во Скопскиот плански регион
//-//-//// Испорака на хардверска опрема и инсталација 
//-//-//// Студија за мапирање и промоција на природно и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион
//-//-//// WEB ГИС Апликација за подршка на стратешкото планирање во Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешки цели
//-//-//// Испорака на хардверска опрема и инсталација 
//-//-//// Студија за мапирање и промоција на природно и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион 
//-//-//// Апликација за подршка на стратешкото планирање во Скопски плански регион и следење на достигнувањата при реализација на стратешки цели
//-//-//// Студија за мапирање на инвестиционите потенцијали во Скопски плански регион
//-//-//// Изработка на инфраструктурен проект (на ниво на основен) за изведба на нов парарелен водовод на веќе постоечки азбесен цевковод од Цементарница Усје до Драчево
//-//-//// Градежни работи за реконструкција на локален пат "Драчево - мотел Kитка"
//-//-//// Изработка на проектна документација за ревитализација на Главниот канал во ХМС "Скоплско Поле"
//-//-//// Изработка на техничка документација - инфраструктурен проект за изградба на локален пат Александар Урдаревски ,,Б"

 

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk