На ден 26.12.2018 година во просториите на Општина Гази Баба се одржа десеттата Седница на Советот за развој на Скопски пласки регион. На Седницата претседаваше Претседателот на Советот, Градоначалникот на Општина Гази Баба, г-дин Борис Георгиевски.

На Седницата беа поканети и присуствуваа градоначалниците на општините од Скопскиот плански регион  и претставници од општините. Присутните ги поздрави и направи краток осврт на точките од дневниот ред, Раководителот на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, г-дин Љупчо Кец Мицковски.

На ден 30.11.2018 г. се одржа IX (деветата)седница на Советот за развој на Скопски плански регион. Покрај градоначалниците од Скопскиот регион, на седницата присутвуваа и претставници од Бирото за раегионален развој (БРР).

Во Домот на културата - ,,Илинден’’, општина Илинден на ден 17 Јули 2018 г. се одржа VI (шестата) седница на Советот за развој на Скопски плански регион.

 

Покрај градоначалниците од Скопскиот регион, како гости на седницата беа поканети и присуствуваа:

 

  • Г-ѓа Луиза Винтон - постојаниот претставник на Обединетите Нации
  • Г-ѓа Билјана Цветановска Гугоска – Проект менаџер УНДП
  • Г-дин Проф-др Никола Јанкуловски – Ректот на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј ”- Скопје
  • Г-дин Оливер Гоцевски – Престваник од Агенција за финасика подрашка во земјоделство и рураниот развој на Р.М 

Со седницата раководеше претседателот на Советот за развој на Скопски плански регион Г-дин Борис Георгиевски.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk