Во организација на Советот за развој на скопскиот плански регион и УСАИД Проектот за Локален - економски развој МЛГА, Градоначалникот на Општина Гази Баба Тони Трајковски, како претседател на Скопскиот плански регион, ја отвори канцеларијата на Центарот за развој на скопскиот плански регион. 

Стратешки правци за развој на Скопски Плански Регион

Приоритетна листа на стратешки области за Скопскиот регион дефинирана на работилницата на градноначалници од Советот на Скопскиот плански регион, одржана на 23 и 24 јули 2009година во Маврово , хотел Радика.

  1. Инфраструктура-транспортна, комунална, енергетска
  2. Заштита на животна средина
  3. Искористување на сретствата од ИПА Инструментот
  4. Економија-МСП, индустрија, иновации
  5. Човечки капитал-едукација, доживотно учење, здравство, социјална заштита
  6. Земјоделство и рурален развој
  7. Туризам-искористување на природните и културно - историските ресурси
  8. Урбанизам и просторно планирање

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk